#9758
Fredrik Hansson
Gäst

Uppgifterna som du nämner påverkar ditt effektbehov. Tror du att energibehovet är ökande i framtiden så är det viktigt att såväl borrdjup som  värmepump är dimensionerat för detta. En värmepump på 9kW i Stockholmsregionen behöver ca 180m aktivt borrdjup för att kunna uttnyttjas maximalt. Hur stor inverkan frånluftsmodulen har får du fråga din installatör alternativt tillverkaren.