#11118
Anders Nelson
Gäst

Om jag fattar dig rätt så har du endast ca 20 m aktivt hål.
Har grundvattenytan stabiliserat sig på 160 m så hjälper det inte att trycka borrhålen.
Vad jag vill rekommendera i detta fall om grundvattenytans normalläge är 160 m är att återfylla båda hålen med någon typ av bergmaterial som skall hållas fuktigt för att förmedla energitransporten från bergväggen till kollektorn.
Gör du så kommer du att kunna räkna med ett aktivt djup på ca 190 m under förutsättning att det är minimum 7 m mellan borrhålen hela sträckan.
EviHeatpumpen har väl solfångare som återladdar och då bör borrhålslängden räcka till? snacka med tillverkaren om detta.
Sen tycker jag det var dåligt av din installatör att inte ta hela hål nr 2, Han har väl offererat 200 m aktivt? har han det så håller sannolikt inte hans resonomang i en process.