#10245
Patrik
Gäst

Detta varierar från kommun till kommun, man kan inte säga något generellt.
I min kommun gäller 4,5 meter från tomtgräns och 4,5 m från stamledning för vatten.

Säkert finns några begränsningar även i din kommun, det borde det göra eftersom ditt borrhål KAN påverka grannens tomt.