#10976
Anders Nelson
Gäst

Kontakta borrföretaget som borrade din energibrunn och avkräv honom ett brunnsprotokoll över din brunn, det skall han ge dig.
Det är möjligt att han skickat ditt ex till installatören men då får han ta en kopia av sin egen kopia som företagen alltid sparar.
Du kan även kontakta SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, dit måste borraren enligt lag sända in en kopia av brunnsprotokollet.
Ang täthetsintyget så menar säkert kommunen en kopia av provtryckningsprotokollet av kollektorn, ta upp även detta med borrfirman då denne sannolikt upprättat även ett sådant.