#10050
Patrik
Gäst

Stort tack för svaret.

Det låter ju trevligt att slippa borra större hål än nödvändigt.

Räcker det alltså med att borra den diameter som kopparöret har, i ytterväggen och efterföljande innerväggar?

Eller måste det vara någon typ av (kondens)isolering även i genomgången av väggarna?

Vilken dimension bör kopparöret ha och motsvarande borrdiameter om det behövs något ”extra” i borrhålen?

(Berghålets diameter 115mm med en 8kW vp)