#10048
Fredrik Hansson
Gäst

Lämpligen görs övergången till kopparrör utanför husväggen. I annat fall måste slangen brandisoleras för att uppfylla gällande föreskrifter, vilket innebär 60cm hål!!!