#9748
Fredrik Hansson
Gäst

Ursäkta om begreppen har varit otydliga. Isolering på kalla sidan är för att förhindra tjälskador vid huset och brunnen. Genom att isolera varma sidan minskas energiförlusten till jordlagert, men det är ett avvägande mot merkostnaden. Kalla sidan bör inte isoleras mer än vid hus och brunn eftersom denna del fungerar som jordvärmeslinga och därmed tar upp energi från marken.