#9749
Beje
Gäst

tackar för svaret! till gamla hålet är det ju idag ”permafrost/käle” pga – grader i hålet sanden runt slangarna är igenfrusen så här borde jag kanske ha isolerat bättre än en 60 cm bred markskivisolering som ligger över slangarna med 30 cm mellan slangarna 50 cm djupt 20m till huset, ska slangarna ligga ännu längre ifrån varandra och markskivorna vändas på tvären så att det blir 120cm brett dike med markskivor som isolering ?