#9747
Beje
Gäst

motsägelsefult svar enligt punkt 27 på frågor och svar står det att den kalla sidan ska isoleras bara ?! vilket är rätt ? se nedan.:
Hur djupt behöver man gräva ner kollektorslangen mellan brunnen och huset?
Vanligen förläggs kollektorslangen ca 50 cm under markytan. Eventuell tilläggsisolering av slangen utförs normalt endast på den kalla delen, d v s den som leder kollektorvätskan från huset till brunnen. Som isolering kan exempelvis s k markisolering som läggs ovanpå slangen användas