#9750
Fredrik Hansson
Gäst

Ditt gamla hål kommer säkerligen att fungera korrekt när du använder båda borrhålen. För att påverkan mellan varma och kalla slangarna skall vara minimal så bör du ha 1m mellan slangarna.