#9746
Fredrik Hansson
Gäst

Slangarna skall ligga i ett material som inte skadar slangen. För att få maximal nytta av energin ut från borrhålet kan den varma slangen isoleras med en rörisolering hela vägen in till huset. I vilket fall som skall slangarna placeras väl åtskilda och isoleras två meter ut från husvägg samt två meter ut från energibrunnen.