#10434
Anders Nelson
Gäst

Järnbakterien är inte farlig men otrevlig, den lever på järnet i ditt vatten. Slemmet som blir när den dör är otrevlig och sätter igen pumpar, filter, silar och sprickor i berggrunden.
Det kan vara svårt att bli av med den helt men normalt krävs det att antal chockkloreringar med höga klorhalter som får verka i min 10 tim per gång. Prova med att köra en sådan varje vecka i tre veckors tid och använd brunnen normalt mellan kloreringarna så att du får omsättning på vattnet.
Använd min 1 lit klorin till 300 liter vatten.