#10262
Anders Nelson
Gäst

Ja du har sannolikt en förhöjd järnhalt i ditt vatten. Du bör ta en kemisk vattenanalys på vattnet för att bestämma hur stora halter mm du har.
Järnet fälls ut främst i den syresatta zonen dvs i grundvattenytans ovanyta.
Det är inte fel att du spolar och klorerar brunnen tex vart 5 år för att hålla det utfällda järnet borta från brunnen. Har du nu installerat ett filter, järnfilter så hoppas jag att detta är spolbart. Det duger inte med de små sk patronfiltren.
Är det bara järn du har i vattnet så är det inte skadligt att dricka detta utan det är ur teknisk synpungt det kan vara problem tex igensättning av ledningar, utfällning på porslin och tvätt.