#9780
Fredrik Hansson
Gäst

Eftersom du minskar flödet i det grunda hålet så kommer det att arbeta med högre temperatur på utgående ledning. Du skall inte justera så att du har minusgrader ut ur borrhålen varvid du undviker frysning.