#9779
Jesper Nilsson
Gäst

Innan jag börjar skruva på brinen…

Om jag kör med fulla spjäll och sedan stryper ner den kortare så jag får samma temp in, blir inte det konstigt. Då har jag ju lika stor tempdiff på in och utgående på både 70 och 150 meter, innebär inte detta att det grunda belastas lika hårt som det djupa dvs lika mycket energi tas ut med risk för frysning som följd.