#10862
Anders Nelson
Gäst

Har inte borraren reserverat sig för detta i anbudet så har han inte rätt att ta ut några extrakostnader, du skall bara betala kostnaden för ett hål på 150 m. Väljer borraren att borra två hål och utnyttja båda hålen så gäller samma sak här, du betala bara den summa som ni kommit överrens om från början.
Har däremot borraren påtalat för dig under borrningens gång att de geologiska förhållanden avviker väsentligt från det han räknat med så har han rätt till ett 10-15% påslag på totalsumman för borrningen alternativt att hoppa av borrningen utan kostnad för dig.