#10925
Anders Nelson
Gäst

En grundläggande dimensioneringsregel är och har alltid varit att inkommande köldbärare inte skall understiga 0 grader under den kallaste årstiden (eller strax därefter) efter 5 års drift då temperaturerna har stabilíserat sig.
Som dina temperaturer ser ut idag så tror jag att du klarar den gränsen.