#10420
Anders Nelson
Gäst

Det kan vara svårt att få bort- ner bakteriehalten i en brunn med så lågt jorddjup < 2 m.
Vad du kan göra är att försöka att sanera alla typer av föroreningskällor i närheten och uppströms brunnen och klorera hela brunnen och ledningarna till  och in i huset.
Räcker inte detta så kan du satsa på nogon form av UV ljus som dödar bakterierna. Men har du tex en hög järnhalt så bör du först ta bort denna annars ökar underhållet på UV anläggningen.
Att investera stora summer pengar i en anläggning som är så grund och osäker låter inte bra, ett bättre alternativ är kanske att investera i en borrad brunn.