#10418
Anders Nelson
Gäst

Då du inte har några E-koliebakterier i vattnet så tycker jag att du kan använda vattnet som det är och ta dricksvatten från annat ställe i avaktan på borrning.
Gillar du inte det så kan du alltid installera et UV-filter som tar samtliga bakterier. Ett sådant kostar ca 5-7000 kr plus moms och mont.