#10080
Anders Nelson
Gäst

Av din senaste fråga förutsätter jag att du har en bergborrad brunn.
Har du en egen avloppsanläggning så sök felet där, kan det vara grannens avlopp? finns det en gödselstad i närheten? är det ett lantbruk? som kanske gödslar i närheten? har kommunen avloppsledningar i närheten? har du fått ner en mus eller dyligt i ditt borrhål?.
Som du kanske märker så är det inte så lätt för mig att med din enkla fråga tala om vad som är orsaken och vad du skall åtgärda.
Ytterligare en gång, försök att spåra smittkällan så kanske jag kan råda dig hur du skall sanera denna. Den finns sannolikt i din närhet. Det är kanske så enkelt att du har fått med bakterier tex av tappkranen vid provtagningstillfället.