#11029
Anders Nelson
Gäst

Svårt att säga så här utan att ha sett vattnet, det kan vara järn-eller humusfärg som slår igenom.
Ett gott råd, tag en kemisk analys när vattnet är som sämst.
Vad beträffar den bakteriologiska sidan så bör du hålla koll på den och ev fundera varifrån dessa kan komma.