#10222
Fredrik Hansson
Gäst

I normbrunnen föreskrivs PN 6.3 i borrhålet och PN 10 mellan borrhål och fastighet( markförlagd). Detta kommer att revideras i den nya normbrunnen och är redan ändrat i SVEP´s kollektornorm. Rekomendationen är att PN 6.3 eller bättre skall användas i borrhålet och den markförlagda sträckan. Även vid ytjordvärme rekomenderas PN 6.3 eller bättre. PN 10 rekomenderas i tex sjöförlagda kollektorer.