#9856
Anders Nelson
Gäst

Jag håller helt och hållet med Kenneth. Dessutom är det SVEPS normer som gäller här så vida inget annat påtalas.
Läs sedan gärna sedan Sprängämnesinspektionens föreskrifter om man använder brandfarliga varor typ etanol där föreskrives min 30 cm jordtäckning ur brandsynpungt.
Om man sedan lägger slangarna djupare tex ur belastningssynpungt eller annat så blir det inte sämre.