#9855
Kenneth Nilsson
Gäst

Hej. Allt som förläggs i jord och mark SKALL omgärdas av mjukt mtrl ex.vis. rörgravsgrus. En naken kollektorslang är känslig för alla former av vasst och skärvigt mtrl. p.g.a. läckagerisken. Eftersom att innehållet i slangen i detta fallet är frostskyddad köldbärare kan ett lagom förläggningsdjup vara ½-1 meter ner i backen. Om det är en färdigisoleras slang med skyddshölje typ värmekulvert är så klart slangen mer skyddad, men den skall ALLTD skyddas på bästa vis. Skall slangen korsa en väg så låt den då ligga i ex.vis ett 110mm avloppsrör som mekaniskt skydd. I övrig men rörgravsgrus.

Kenneth Nilsson. John Nilssons Brunnsborrning eftr.