#9992
Anders Nelson
Gäst

Det är möjligt att utföra men du måste sannolikt anlita samma borrare som du använde ursprungligen. Ett annat borrföretag kan inte lita på att borrhålets slutdimension är riktig och då är risken stor stt han kilar fast hela sin utrustning samt om det finns kvarlämnat material typ stift från borrkroner mm så förstör man en borrkrona direkt.
Med din nuvarande temp på ingående köldbärare så måste du komplettera ditt borrdjup altn lägga en ytjordslinga på ca 200 m.