#10120
Fredrik Hansson
Gäst

Komplettering kan göras antingen med extra borrhål eller ytjordslinga. Vilket som är mest lönsamt i ditt fall är beroende på dina förutsättningar. Väljer du komplettering med ytjordslinga bör denna ligga innan borrhålen eftersom den ytliga marken håller en lägre temperatur än berget. Troligtvis behövs någon typ av regleringsmöjlighet för att optimera energiuttaget. Viktigt är att värmeuttaget ur jord/berg är dimensionerat efter din energiförbrukning. Väljer du en större värmepump och tänker ta ut mer energi så måste detta finnas med i dina beräkningar.