#9766
Fredrik Hansson
Gäst

Eftersom kompressorerna är dimensionerade för vissa temperturnivåer bör man arbeta inom dessa. Både plattade slangar och kompressorhaveri som beror på undertemperaturer förekommer. För exakt bedömning av kompressorhaverierna och kompressorns arbetsområde bör värmepumptillverkarna tillfrågas eftersom detta är deras kompetensområde.
I de fall en anläggning har blivit underdimensionerad rekomenderar vi kompletteringsborrning så att kundens anläggning skall fungera på bästa sätt. Vid korrekt dimensionering behövs ingen kompletteringsborrning och totalkostnaden för kunden blir lägre. Antalet meter borrning är proportionellt mot energimängden som kan tillgodogöras.