#9894
Anders Nelson
Gäst

Menar du att grundvattenytan ligger 55 meter under markytan????
Vad menar du med att tillrinningen börjar vid 10 meter?