#10712
JE Kroon
Gäst

Korrosion.

Verkar som K.Fast talar om två typer av korrosion, dels sammanfogning av två material som har olika nivå i spänningskedjan. Dels påskyndad korrosion pga. syre
i vatten.
Att sammanfoga ex.vis material som innehåller krom, som SIS 2333 gör,  med ett oädlare material
som förekommer i K. Fasts varmvattenberedare utgör inget större hot mot svetsen eller det det ”svarta” materialet. Samma sak gäller när koppar fogas mot svart material i värmesystem.

Betydligt värre ur korrosionsynpunkt är att ha syre i sitt värmesystem. Se till att ”koka” ur alla gaser som finns i systemet.