#10024
Fredrik Hansson
Gäst

För att se om tankblåsan är hel(om du har en membranhydrofor) så öppna luftpåfyllningsventilen. Kommer det vatten ur denna är blåsan sönder. I annat fall är det troligt att tryckströmbrytaren inte fungerar.