#9770
Fredrik Hansson
Gäst

Som ett riktvärde kan du använda 40W/m vid kontinuerlig drift. Dock varierar kyleffekten kraftigt beroende av in/ut temperaturen. Temperaturen från borrhålet är beroende av grundvattentemperaturen och hur stor effekt du återför.