#10270
Anders Nelson
Gäst

Tar du upp vattnet direkt från borrhålet så bör du förlänga detta så att rörets överkant kommer ovanför den högsta vattenytan i den grävda brunnen.
Måste du använda den grävda brunnen som reservoar så finns det plaströr-trummor att montera inuti brunnen tex typ Uponors. Mellanrummet som sedan blir får man täta med typ bentonitlera och cement.