#10819
Krister Boqvist
Gäst

Vi hade en kille hos oss som pga av hur trång brunnen var att komma ner i rekommenderade oss att hålla dagvattennivån nere med hjälp av en länspump.
Från början var brunnen grävd oah sedan djupborrades den. Vattennivån har alltså stigit över foderrör som går ner i berget !
Någon kommentar ?