#10820
J-O Arnbom
Gäst

Det ska inte läcka in vatten från den grävda brunnen ned i den borrade, då får du missfärgat vatten. Håll vattennivån i den grävda brunnen ned med en länspump eller dränering. Förhoppningsvis får du en bättre kvalitet efter
ett tag.
Kolla också att tätningen mellan foderöret i den bergborrade brunnen och berget är tätt, så att inte ytvatten från den grävda brunnen kan läcka ned den vägen.