#10818
Jan-Olof Arnbom
Gäst

Genom att sätta en tätning(manschett eller dyligt) på lämplig nivå kan man täta bort ytvatten som läcker in i de övre delarna, troligen mellan foderrör och berg. För att kunna sätta tätningen på rätt ställe bör du anlita en kunnig entreprenör, helst den brunnsborrare som borrade brunnen.
Efter att tätningen är gjord kan du ta ett vattenprov för att kolla kvaliteten.