#10084
Fredrik Hansson
Gäst

Det finns företag som använder en spårgas för läcksökning, vilket är vanligt förekommande på gasledningar i plast och större vattenledningar.