#10203
Anders Nelson
Gäst

Att köldbärarvätskan ökar så pass mycket i volym vintertid tyder på att hålet är underdimensionerat och du får isbildning i borrhålet som sedan trycker ihop-plattar till slangarna. Detta medför då att du upplever det som att volymen köldbärarvätska ökar.
Kan det sedan vara så att när isen försvinner och därmed volymen sjunker då slangarna återtager sin ursprungliga form att du då får in luft i systemet? I annat fall så är systemet inte avluftat ordentligt vid installationen.
Fortsätter du så här så är risken stor under nästkommande vinter att slangarna plattas till så mycket att flödet till värmepumpen stryps helt.
Förslag till åtgärder: Det bästa du kan göra är att förlänga ditt aktiva djup genom att borra mer eller komplettera med en 100-200m lång ytjordslinga.
Vill du inte det så måste du trycksätta köldbärarsidan med ett tryck om 3-5 kg tryck under den kalla årstiden,annars är jag rädd för att kolektorslangen kommer att kollapsa.
Kontakta din installatör då det inte verkar rätt dimensionerat- eller istallerat.