#10665
Anders Nelson
Gäst

Ja någonstans måste luften komma in i ditt system.
Kolla hela vägen bakåt t.o.m. brunnen så att luften inte kommer in den vägen.
Är backventilen tät mellan trycktank och pump? kolla även den.