#10148
Anders Nelson
Gäst

Blir vattnet mjölkfärgat när du tappar upp det? då har du en hög halt av syre i vattnet som lösgöres då det blir trycklöst. Detta brukar försvinna efter ett tag.
Det kan även vara så att din borra inte ger tillräckligt med vatten och därför sänker ner vattennivån till pumpen som då suger in luft i systemet.Åtgärd, minska vattenuttaget från borran.
Sannolikt så hade ni luft i systemet, om det var tomt, då ni kopplade in den nya borran, då kan sådant problem uppträda, åtgärd, spola tills luften är ute ur systemet.