#10204
Torgny Stigbrand
Gäst

Även nu på sommaren, med ingående brinetemp på ca +2,5 bildas det lite luft  i systemet. Har det nu slutet och det bubblar i expansionskärlet då jag öppnar systemet. Under vintern har jag haft flera minusgrader i ingående temperatur. Kan jag nu fått ”bucklor” på slangen som av tryckskäl gör att gas löst i vätskan frigöres kontinuerligt ? När jag slår av och på brinepumpen ändras volymen i brinesystemet ca 1 liter (blir undertryck i systemet före brinepumpen, då pumpen går = högt motstånd i systemet ?)