#11092
L-G
Gäst

Jo, lufttillförsel verkar ju vara ett bra försök till lösning, men hur ? Någon ”auktoritet” har uttryckligen varnat för att bara blåsa ner luft i hålet/vattnet. Kan någon förklara varför ?
Det verkar ju annars vara ett tämligen enkelt sätt att pröva, även om man måste komma ihåg att bubbla igenom då och då.