#10625
Anders Nelson
Gäst

Slå ifrån pumpen släpp ut vattnet i en näraliggande kran så allt tryck försvinner. Stäng kranen, pumpa in luft på toppen av trycktanken normalt 1 kg, eller se i din bruksanvisning.
Starta sedan pumpen, fungerar det inte då så är sannolikt membranet sönder i din trycktank och då är det som regel en ny tank som skall installeras.