#10189
Anders Nelson
Gäst

Är brunnen nyborrad?
Luktar vattnet bättre efter lång tids användning?
Försvinner lukten om vattnet får stå ett tag?
Kan du se någon hinna på vattenytan i brunnen eller om du tappar upp vatten i en hink?
Har det varit en oljeskada i närheten?
Luktar vattnet smörjolja eller dieselolja?
Kan du ge mig lite bättre ledtrådar så kanske jag kan hjälpa dig på ”vägen”.