#11255
Henryk Rozenberg
Gäst

En ganska vanlig manschett liknar en gummiblåsa som omsluter vattenledningen. Den kan användas för att avtäta en del av brunnen. Manschetten placeras då på ett lämpligt djup och blåses/pumpas upp så att den sluter tätt mot brunnsväggen.
Utan ytterligare information om typ av åtgärd du vill genomföra är det svårt att ge dig ett uttömmande svar. Kontakta gärna din närmaste Geotec-borrare för vidare diskussion och prisuppgift.