#9632
Anders Nelson
Gäst

Naturligtvis måste man avleda det sk artesiska på ett säkert och tryggt sätt.
Kan du ytnyttja borrhålet genom att tappa av en del vattnet så gör detta mycket på din driftskostnad som då blir lägre.
Vad beträffar läggningsdjupet så bör det det läggas på minimum 30 cm djup och gärna på 50 cm djup enligt SVEPs normer.
Totalt sätt så kan det vara en fördel att inte isolera slangarna då du under större delen av året har temperaturer högre än 7-8 grader i marken och då kommer att ladda upp en högre temperatur i borrhålet.
Det perfekta läget hade varit om man kunde växla slangar och köra isolerat på vintertid.
Är din anläggning rätt dimensionerad så kommer det här att gå bra.