#10198
Anders Nelson
Gäst

Har du något brunnsprotokoll? kolla där i så fall, eller om du har fakturan kvar.
Du kan också kontakta borrfirman som gjort borrhålet för att få fram uppgifterna.
Får du inte tag i uppgifterna på detta vis så ta bort locket på borrhålet och försök att loda djupet.
Det är också viktigt att du vet borrhålets kapacitet då du skall dimensionera din pumpanläggning.