#11138
Anders Nelson
Gäst

Du har sannolikt lite järn i ditt vatten och tidvis en hög halt av humus. Detta kan man klara av med ett vattenreningsfilter.
Faxa analysen till mig så skall jag hjälpa dig med att dimensionera ett sådant.
OBS! ange ditt telefonnr på analysen så ringer jag upp dig.