#11199
Johan Barth
Gäst

Normalt brukar sprickor i nyborrade brunnar tömmas på material efter ett tag.
Jag tror att silten kommer från jorlagren och tränger ner i brunnen via överången mellan foderrör/berg eller en ytlig spricka i berget. I det läget behöver Du hjälp med att täta av området.
Tag kontakt med Din brunnsborrare och beskriv problemet.