#10105
Fredrik Hansson
Gäst

Till en 6kW värmepump i Stockholm så bör det aktiva borrdjupet ligga på ca 120m. Tag in ett par offerter och jämför den beräknade energianvändningen och be säljaren motivera sin beräkning.