#10500
Anders Nelson
Gäst

Nej det kan jag inte!!!!
Om du borrar ditt hål vertikalt 10 meter från tomtgränsen så kommer du att påverka din granne mycket marginellt dvs kanske någon tiondels grad på en 25 årsperiod.
Med ett borrhål endast 2 meter från tomtgränsen så kommer du att påverka grannen mer.
En grov uppskattning är att temperaturen sjunker i markytan 1-2 grader på ett avstånd av 2-3 meter från brunnen om du borrar hålet vertikalt.
Vinklar du däremot borrhålet in mot din egen tomt en 15-20 grader så påverkar du din granne betydligt mindre,kanske max en halv grad.